Pitaj „šta“ umesto „zašto“

Pitanja „zašto“ štetna su za samosvest. Prvo, ona nas teraju da izmišljamo odgovore kada ne znamo istinu (seti se kako ne možemo videte celu sliku ako se oslanjamo samo na svest), a uz to stvaraju negativne emocije, samosabotažu, krivica ide obavezno uz to ili je prebacujemo na drugoga. Pitanja „šta“ omogućavaju da ostanemo mnogo objektivniji […]

Frojd

,,Meni samom učenje o snovima je bilo siguran oslonac u najtežim trenucima kada su nerazjašnjene činjenice u vezi neuroza mutile moj još neuvežbani sud.” Frojd   Frojd je rehabilitovao snove i vratio im je ugled. Sada ću ti objasniti zašto je gorepomenuti citat važan. Značajan je za tebe, jer biraš snove da dođeš do rešenja […]

Perspektiva je sve

Ako bih krenula da pišem o svim benefitima razumevanja snova, ovaj bi tekst bio predugačak i ne bih uspela da odgovorim na naslov PERSPEKTIVA JE SVE! Ali jedna od stvari koja me uvek fascinira kod snevanog sadržaja je upravo pomenuta perspektiva! Kao subjektivna bića, distanca i drugačija perspektiva nam nekada (često) spasavaju život! Kada nešto […]

Prednosti grupnog rada na snovima

Uvek polazimo od toga da je san neiskorišćeni uvid o vlastitom biću i životnim obrascima koje neprestano ponavljamo. Ono što otkrivamo često stvara ,,AHA” momenat ili daje drugačiju perspektivu onome što već znamo. Samim tim imamo i promenu ugla gledanja i lakše dolaženje do rešenja. Snovi se mogu tumačiti u okviru psihoterapijskog procesa ili u okviru […]

,,Sve što se može postići na ovom svetu, može se postići samo vlastitim naporima. Kada dođe do neuspeha razlog tome je nemarnost u delanju.“

Osloboditi se patnje cilj je svakog čoveka. Nijedna nauka, tehnika, alat nema važnost ako se ne bavi ,,izbavljenjem”. Sve izvan toga, čini se da nije mnogo vredno. To oslobađanje ili spasavanje podrazumeva prevazilaženje samog ljudskog bivanja u ovom svetu. Indijska književnost i filosofija se služi metaforama kako bi pokazala šta znači ta uslovljenost, npr.: slike […]

Kako se najbrže uči ,,zanat” zvan analiza snova?

Čak i oni koji se interesuju za analizu snova, brinu da ne otkriju nešto sramotno o sebi. Npr. neku neurozu ili devijaciju, što je bila Frojdova ideja – najmanje potkrepljena, dok drugi misle da izražavaju erotske želje.    Jedna od najtužnijih posledica naše nezainteresovanosti za snevanje jeste mišljenje da su snovi beznačajni i dosadni. U društvu koje snove gleda […]