Prednosti grupnog rada na snovima

Prednosti grupnog rada na snovima

Uvek polazimo od toga da je san neiskorišćeni uvid o vlastitom biću i životnim obrascima koje neprestano ponavljamo. Ono što otkrivamo često stvara ,,AHA” momenat ili daje drugačiju perspektivu onome što već znamo. Samim tim imamo i promenu ugla gledanja i lakše dolaženje do rešenja. Snovi se mogu tumačiti u okviru psihoterapijskog procesa ili u okviru iskustvenog rada na sebi. U oba slučaja imamo još jednu podelu, a to je grupni i individualni rad. Postoje prednosti grupnog rada na snovima, kao i u slučaju individualnog.

,,Čovek postaje Ja u odnosu na Ti, to jest pomoću Ti čovek postaje Ja.” M. Buber

Čovek u grupnoj analizi snova uči da prima kroz davanje, jer i davanje i primanje, kao i komunikacija uopšte, treba sa se shvati kao dvosmerna, a ne jednosmerna ulica. Grupna analiza snova je kao jedinstveni hibrid psiho-edukativne grupe u meri u kojoj postoje određena pravila. Većina grupa za snove ima dogovorenu metodologiju, bilo da je u pitanju Nastović, Ulman, Tejlor ili Jung, obično postoji model.

 

Prednosti grupnog rada na snovima:

Ana Faradej je dala ogroman doprinos grupnoj analizi i zato preporučujem njene dve knjige: Pozitivna snaga snova i Igra snova. U njima ona ističe tumačenje snova kao neku vrstu kreativne igre, koja nam omogućava da bolje upoznamo sebe i druge. Važno je igrati igru analize snova ozbiljno (pristupiti sa ozbiljnošću, jer su važni). Isto tako uz smeh i sa dozom humora, koji uvek pomaže u redukciji otpora. Otpor prema tumačenju je uvek manje ili više prisutan, jer je to ipak nesvesni sadržaj.

Evo i jednog eksperimenta koji pokazuje koliko je lekovito pratiti svoje snove:

Klara Hil, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilandu, proučavala je grupe za analizu snova i kako one mogu pomoći u poboljšanju ljubavnih veza.

U jednom eksperimentu pozvala je 34 žene koje su prolazile kroz razvod. Od njih 22 je trebalo da dođu na grupnu seansu. Ostale (12) nisu delile snove, čekale su samo jednu seansu gde će pričati o snovima. Mnoge su sanjale da su odbačene, osramoćene. Jedna od njh sanjala je kako odlazi da se miri sa mužem, a u kući zatiče brdo mrtvih riba. Druga kako ide uz neko brdo, ali ono je klizavo i blatnjavo…

Grupa koja nije tumačila snove, nego je čekala, nakon samo jedne seanse dobila je neverovatne uvide i osetila olakšanje. Međutim, snovi su se malo promenili, dok je grupa koja je sve vreme išla na tumačenje dobila bolji skor na skali samopoštovanja.

Cilj je uvek da se odgovori na pitanje: ,,Kako vidiš da se ova poruka sna može primeniti u tvom životu trenutno i koju vrstu akcije misliš da možeš da preduzmeš?“