zanat zvan analiza snova

Kako se najbrže uči ,,zanat” zvan analiza snova?

Čak i oni koji se interesuju za analizu snova, brinu da ne otkriju nešto sramotno o sebi. Npr. neku neurozu ili devijaciju, što je bila Frojdova ideja – najmanje potkrepljena, dok drugi misle da izražavaju erotske želje.   

Jedna od najtužnijih posledica naše nezainteresovanosti za snevanje jeste mišljenje da su snovi beznačajni i dosadni. U društvu koje snove gleda kao nešto frivolno, nebitno, u najboljem slučaju to će biti besmisleno, a u najgorem osuđivano.

Znamo svi da kada nekome kažemo da nam je bio u snu, većina pomili da je konotacija seksualna.   

Snovi se mogu tumačiti u okviru psihoterapijskog procesa ili u okviru iskustvenog rada na sebi. U oba slučaja imamo još jednu podelu, a to je grupni i individualni rad.  

Još uvek se živo sećam osećaja kada sam prvi put čula za analizu snova! Odvela me je koleginica sa fakulteta da ,,probam”. Inače sam neko ko ne može dugo da sedi niti mogu dugo da radim na jednom mestu jednu stvar i kao takva… 3 sata se nisam pomerila sa stolice dok je trajao proces.  

Sećam se da je grupa bila poprilično velika za takvu vrstu susreta (sad kada sagledam iz perspektive analitičara), da smo formirali krug kako bi svako svakoga video i da smo pijuckali čaj. Ne mogu to ni da opišem, ali osećaj je bio kao da sam oduvek deo te grupe, grupe meni potpuno nepoznatih ljudi. Sećam se i prvog sna koji sam iznela, kako sam sa žarom opisivala jednu devojku iz sna, sva ushićena, a Ljiljana koja je vodila grupu je u predivan osmeh samo rekla:,,Zar ne prepoznaješ sebe?”  

Tokom vremena naučila sam bez ikakvog kursa, edukacije i knjiga da razumevam snove. E TO JE MOĆ GRUPNOG TUMAČENJA. Tek kasnije ide moje formalno obrazovanje iz ove oblasti. 

Grupna analiza snova

Grupna analiza snova je kao jedinstveni hibrid psiho-edukativne grupe u meri u kojoj postoje određena pravila. Većina grupa za snove ima dogovorenu metodologiju, bilo da je u pitanju Nastović, Ulman, Tejlor ili Jung, ali obično postoji dogovoreni model.  

Grupu vodi neko ko ima znanje i iskustvo, to će omogućiti grupi da  radi na snovima bez prethodnog znanja (analitičar je tu kao kormilar), ali da ujedno i uči kroz iskustvo. Zato se zovu iskustvene grupe.   

Analitičar nekako spontano navikava polaznike da uče dok rade i tu je ogromna prednost u odnosu na rad 1 na 1, jer slušajući tuđe snove učimo zapravo O SEBI!  

Dakle, postoji psiho-edukativni aspekt koji se odnosi na metode strukture koje koristimo. A postoji i aspekt savetovanja u načinu na koji se grupa odnosi jedna prema drugoj, pruža povratne informacije i razvija poverenje i koheziju.   

Koristi od grupne analize snova?

Empatija

Kada radimo na snovima 1 na 1 snevač je okupiran samo razrešenjem svog sna, prepušta se analitičaru, ne učestvuje i u edukativnom delu toliko aktivno i posmatra samo slike svog sna.   

U grupnoj analizi, osim što učimo kako da razumemo svoje snove i pomognemo drugima, podižemo i nivo empatije učeći da razumemo druge ljude, kako oni funkcionišu i po kakvih obrascima čovek generalno funkcioniše. Dakle, učimo i o sebi i o drugima.   

Kontinuitet

Grupne analize obezbeđuju kontinuitet u radu, što je svakako važno, jer tumačenjem samo jednog sna ne dobijamo mnogo, opet dobijamo nešto! Zašto? Pa, to je isto kao kada idemo jednom u teretanu, dobićemo upalu mišića, pokrenućemo procese, ali nećemo moći da zategnemo telo.   

Ako čovek ima kontinuiran svesni, onda ima i kontinuiran nesvesni život, te praćenjem snova dobijamo uvid u promene u obrascima tokom vremena.   

Grupna analiza je i finansijski povoljnija, ali i kada govorimo o znanju, jer sve kroz iskustvo uči ono što se samostalno uči na kursu.   

Kada krećemo sa grupnom analizom, ne moramo i ne treba rigidno da se držimo koraka koji su samo takvi i ako ih ne prođemo, nećemo dobiti rezultate. NE! Alata je mnogo, nijedan nije bolji od drugog i sve zavisi od dobre kombinacije i intuicije.